Почетна

Добродошли на почетну страну сајта за ученике седмог разреда у оквиру предмета Информатика и рачунарство.

На другим веб адресама су обрађене остале области предвиђене наставним планом и програмом а превасходно у оквиру informatika.oshrs.edu.rs
 .

Дигитални садржаји уз сваку лекцију су такође дати и у виду колекције Гугл+ стране Информатика и рачунарство
I Интернет
4. Видео конференција – електронско учење на даљину
5. Дигитална библиотека (1. део)
6. Дигитална библиотека (2. део)
II Обрада звука
10. Обрада звучног сигнала
7. Формати звучних записа – конверзија између различитих формата звучних записа
8. Снимање и обрада гласа и других звукова
9. Пракичан рад на снимању и обради звука
Обрада звука - Вежбе
III Обрада видео записа
11 Како направити филм – пребацивање видео материјала са камере у рачунар
12-14. Монтажа – едитовање видео материјала
15. Додавање говора снимку
16. Конвертовање видео формата
Вежбе из обраде видео записа
IV Израда презентација
17. Појам и структура видео презентације
18. Дизајн и готови шаблони
19. Рад са текстом, сликама и објектима
20. Постављање ефеката
21. Повезивање слајдова унутар презентације
22-25. Самостална израда презентација
26. Препоруке за успешну презентацију
V Изборни модул: A) Цртање и графички дизајн
27. Графика и графички дизајн
28. Inkscape
29. Креирање облика
30. Тродимензионални облик
31. Бојење
32. Рад са облицима
33. Текст
34. Путање/линије
35. Слојеви
36. Конектори
V Изборни модул: Б) Програмирање
27-29 Основни елементи Visual Basica
30-31 Низови
32.Петље (циклуси)

Списак подстраница