17. Појам и структура видео презентације

vii-17: Основни појмови о презентацијама

vii-17: Основни појмови о презентацијама: Примери визуализације концепата

vii-17-Гугл презентације


vii-17-ППТComments