19. Рад са текстом, сликама и објектима

Слајд у успешној презентацији, поред текста, треба да има и друге елементе који ће је учинити интересантнијом. Те елементе чине цртежи, слике, дијаграми, радне табеле, графикони и друго. Сви ти елементи се убацују у презентацију из менија Insert.

За убацивање текста треба одабрати из менија Insert команду Text Box
Већ је објашњено како се у слајд убацују слике (из фајла на диску рачунара, Clip Art, Auto Shapes, Word Arts, Organization Charts). Слично се поступа и при уметању објеката. Из менија Insert избором команде Object појављује се дијалошки прозор Insert Object.

Уколико изаберемо  Calendar Control 11.0 појавиће се следећи екран

Провера знања

  1. Како се постављају објекти у презентацију?
  2. Вежба
Comments