20. Постављање ефеката

Програм  PowerPoint обезбеђује различите начине за прелазак из једног слајда у други или из једног објекта слајда у други.
Прелазак из једног слајда у други назива се транзиција слајдова а управљање елементима (објектима) који чине слајд анимација слајда.
Транзиција слајдова, анимација елемената слајда, снимање нарације и друго може да се обави из падајућег прозора ако се у линији менија изабере команда Slide Show као на слици. Постоје и други начини који ће у тексту бити објашњени али овај је генерално најједноставнији.

Транзиција слајдова

Транзиција слајдова се реализује тако што у оквиру са приказом умањених слајдова позиционирамо показивач миша изнад жељеног слајда а потом притисемо десни тастер (десни клик). Отвара се прозор за избор операције над овим  слајдом као на слици.
Увећани приказ овог прозора је
Притисните акцију Slide Transitions и мења се оквир задатака
Увећан приказ оквира задатака је следећи
Секције у овом оквиру задатака су:
 • Apply to selected slides - Избор унапред дефинисано ефекта транзиције. Када је показивач миша изнад неког ефекта у прозору где је приказан слајд демонстрира се ефекат примене овог ефекта.
 • Modify Transitions - Измена транзиције:
 • Speed - Брзина примене ефекта. Може се изабрати једна од три брзине транзиције као на слици
 • Sound - Звук који ће се чути приликом прелаза са слајда на слајд. Може се изабрати да нема звучних ефеката, да се заустави претходно активирана звучна подршка или неки звучни ефекат са листе.
 • Advance Slide - Напредне опције за подешавање транзиције слајдова.
  • On Mouse Click - На клик миша изврши прелаз са слајда на слајд
  • Automaticaly after - Изврши прелаз са слајда после изабраног времена (у секундама)
Постоје и четири дугмета
 • Apply to Master - Примени на мастер (главни слајд)
 • Apply to All Slides - Примени на све слајдове у презентацији.
 • Play - Прикажи ефекат транзиције на изабраном  слајду
 • Slide Show - Прикажи целу презентацију
Такође можете изабрати да аутоматски приказ изгледа примене ефекта буде укључена или искључена као на слици

Анимација слајда

Анимација слајда се врши тако што се миш позиционира на елемент који желите да анимирате, затим се притисне десни тастер миша при чему се добија следећи прозор
Затим изаберете опцију Custom Animation при чему се у прозору задатака добија следећи приказ
На врху прозора задатака имате два тастера као на слици
Ако притисете први тастер слика на екрану се мења тако што се отвара прозорчић као на слици
односно појавио се следећи мени за управљање елементима који чине слајд
Три основна начина за управљање елементима који чине слајд су:
 • Појављивање елемената или улаз
 • Појачавање елемената или нагласак
 • Нестанак елемената или излаз
Такође постоји и могућност избора кретања изабраног елемента за време анимације
На следећим сликама је приказано шта се добија у овим ситуацијама

Појављивање елемената или улаз

Односно ако изаберете Више ефеката (More Effects) добијате

Појачавање елемената или нагласак


Односно ако изаберете Више ефеката (More Effects) добијате

Нестанак елемената или излаз


Односно ако изаберете Више ефеката (More Effects) добијате

Избор кретања изабраног елемента за време анимације


Односно ако изаберете Више ефеката (More Effects) добијате


Модификација ефеката анимације

Такође су могуће и додатне модификације ефеката анимације елемента слајда како је приказно на сликама
Такође је могуће подесити параметре за сваки корак анимације ако се у прозору где су представљени ти кораци анимације на начин приказан на слици

Снимање коментара

Снимање коментара се обавља када је презентација текстуално и графички (сликовно) завршена. Избором у менију Slide Show команде  Record naration
На овом прозору можете видети параметре квалитета за снимање звука. Такође можете подесити ниво снимања звука и квалитет снимања Уколико сте нарацију снимили у посебном фајлу можете извршити повезивање са тим фајлом. Притиском на тастер ОК појавиће се следећи екран
Нарацију можете почети од првог слајда или од текућег. После окончања снимања презентације (или притиском на тастер ESC или окончањем презентације) појавиће се следећи екран
Притисните тастер Save да би сте сачували свој коментар.

Вежбе

1. Изабрати једну презентацију са најмање три слајда
Подесите да је транзиција првог слајда са следећим параметрима
 • Ефекат транзиције: Box in
 • Брзина: Fast
 • Звук: Applause
 • Време за транзицију: аутоматски после 3 секунде
Подесите да је транзиција другог слајда са следећим параметрима
 • Ефекат транзиције: Cover Left
 • Брзина: Fast
 • Звук: Chime
 • Време за транзицију: аутоматски после 5 секунде
Подесите да је транзиција трећег слајда са следећим параметрима
 • Ефекат транзиције: Dissolve
 • Брзина: Slow
 • Звук: Hammer
 • Време за транзицију: аутоматски после 7 секунде
2. Изаберите слајд са три елемента и то један текстуални и две слике.
Анимирајте овај слајд на следећи начин
Први елемент:
 • Улаз: Box
 • Нагласак: Spin
 • Излаз: Diamond
 • Кретање елемента: Hexagon
 • Старт: On Mouse
 • Правац: Horizontal
 • Брзина: Medium
Други елемент:
 • Улаз: Wedge
 • Нагласак: Grow/Shrink
 • Излаз: Checkerboard
 • Кретање елемента: Right
 • Старт: With Previous
 • Правац: Horizontal
 • Брзина: Slow

Трећи елемент:
 • Улаз: Wheel
 • Нагласак: Blink
 • Излаз: Circle
 • Кретање елемента: Left
 • Старт: After Pervious
 • Правац: Horizontal
 • Брзина: Fast
Када сте урадили презентацију пошаљите је наставнику на адресу informatika@oshrs.edu.rs. У наслову (предмету) поруке наведите следећи текст
Вежба из 20. лекције ученика ________ из _____

Недостајући део допуните својим подацима
Пример:

Вежба из 20. лекције ученика Петра Петровића из VII-5

У телу поруке унесите примерен текст водећи рачуна да је и обраћање наставнику део ваше личне презентације.
Пример
Поштовани наставниче,
У прилогу достављам урађену вежбу из 20. лекције
Срдачан поздрав,
Петар Петровић
ученик
VII-5

Comments