33. Текст

Вежба:

1.Креирати нови документ у програму INKSCAPE са следећим параметрима:

величина „платна“: desktop_800x600

2. Сачувати овај документ у датотеку са именом у следећем формату

INKSCAPE-TEKST01-<Разред и одељење>-<Име и презиме>

Пример: INKSCAPE01-TEKST01-VI5-Petar Petrovic

3. Користећи алат за рад са текстом написати своје име и презиме са следећим параметрима

  • Фонт: Arial
  • Величина фонта: 20 pt
  • Размак линија: 125%
  • Боја попуне: црвена
  • Боја линије: зелена

4. Нацртати звезду са 6 кракова и подесити да написани текст прати ивицу звезде

5. Написати текст "Ово је пример текста написан у Inkscape-у" са истим параметрима као претходни текст.

6. Нацртати спиралу са 5 завоја и подесити да написани текст прати њену ивицу

7. Сачувати ову датотеку и позвати наставника

Comments