V Изборни модул: Б) Програмирање

27-29

Основни елементи Visual Basica

30-31

Низови

32

Петље (циклуси)

33

Наредбе вишестриуког грананања

34

Потпрограми

35-36.

Општи потпрограми