III. Рачунарство

26Пајтон (Python) - догађаји
27Пајтон (Python) - догађаји
28Пајтон (Python) - догађаји
29Пајтон (Python) - анимације
30Пајтон (Python) - анимације
31Пајтон (Python) - анимације
32Пајтон (Python) – једноставне игре
33
Пајтон (Python) – једноставне игре
34Други пројекат
35Други пројекат
36Други пројекат