20/25. Пајтон (Python) - цртање 1/6


Цртање

Незаобилазни део сваког PyGame програма је цртање по екрану. PyGame омогућава корисницима да цртају различите облике (дужи, правоугаонике, кругове, елипсе, многоуглове, кружне лукове и слично). Сви они могу бити обојени различитим бојама. Поред тога могуће је на екранима приказивати и слике (учитане из png или jpg датотека), а могуће је исписивати и текст (коришћењем различитих фонтова). Задатак ове главе је да се прво упознамо са основном структуром PyGame програма у којима ћемо вршити цртање, а да се затим упознамо са начином на који се цртају различити облици (некада кажемо да су то различите графичке примитиве).

Синтаксни подсетник за ПајтонComments