Архива‎ > ‎

Креирање облика

Креирање облика у Инкскејпу

Вежба:

1.Креирати нови документ у програму INKSCAPE са следећим параметрима:

величина „платна“: desktop_800x600

2. Сачувати овај документ у датотеку са именом у следећем формату

GRAFIKA-INKSCAPE01-<Разред и одељење>-<Име и презиме>

Пример: GRAFIKA-INKSCAPE01-VI5-Petar Petrovic

3. Нацртати у 4 реда следеће фигуре

1. ред: четири квадрата у следећим бојама: светлоплава, тамноплава, црвена, зелена

2. ред: четири елипсе у следећим бојама: тамноплава, црвена, зелена, светлоплава

3. ред: четири звезице у следећим бојама: црвена, зелена, светлоплава, тамноплава

4. ред: четири спирале у следећим бојама зелена, светлоплава, тамноплава, црвена

4. У доњем десном углу написати своје име и презиме црвеном бојом, користећи фонт Arial

5. Сачувати ову датотеку и позвати наставника


Comments