Почетна‎ > ‎1. ИКТ‎ > ‎

03/04. ГИМП

VII-2019/2020: ГИМП: Основни појмови

VII-ГИМП ‎(2019/2020)‎GIMP – програм за обраду слика

Обрада слика

Обрада слика врши се у програмима који се зову едитори слика. Циљ обраде је прилагођавање слике њеној намени. Постоји већи број едитора слика: Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint, GIMP… Ми ћемо користити GIMP.
Обрада слика обухвата промене димензија (резолуције) слике, геометријске трансформације слике (транслација, ротација…), подешавање осветљаја, констарста, боја и оштрине слике, коришћење филтера за додавање специјалних ефеката, монтажу и комбиновање више слика за креирање сложених слика…

Програм GIMP, најновија верзија (2.8.2) може се скинути овде
На сајту самог програма налази се низ „туторијала„, тј. упутстава за рад са програмом.
Колекција приручника (туторијала) за коришћење ГИМПА је на линку.

Алатке у програмима за обраду слика

Када покренемо програм (Start->All Programs->GIMP 2) отвара се „прозор“ као на слици:

Основна карактеристика програма GIMP је што не постоји један прозор, већ се отвара више прозора. У централном делу је прозор у коме се отвара слика и он, по потреби, може заузети и цео екран. Лево од њега је палета „Кутија са алаткама“, а десно су палете за рад са слојевима и рад са четкицом. Све ове палете могу се по потреби затварати или се могу отварати додатне палете.

GIMP Toolbox (кутија са алатима)

Леви прозор у GIMP-у назива се кутија са алатима (Toolbox). Алати су приказани као иконице које асоцирају на њихову функцију. Сваки од ових алата може се позвати и из линије менија, позивањем одговарајуће опције у линији менија, а затим избором одговарајуће ставке у подменију. Сва објашњења везана за рад у GIMP-у објаснићу користећи кутију са алаткама, наводећи и путању из линије менија одакле се та алатка може позвати.

Кратко објашњење алатки, редом како су распоређене у кутији са алатима:
Rectangle select tool – избор правоугаоне области
Ellipse select tool – избор области у облику елипсе
Free-hand select tool – избор руком нацртане области
Fuzzy select tool – избор континуалне области на основу боје
Select by color tool – избор области сличних боја
Scissors select tool – избор области користећи паметно уклапање ивица (ивица области прати ивицу обојене области на слици)
Foreground select tool – избор области која садржи објекте из предњег плана (објекте који нису на позадини)
Path tools – ствара и мења путање
Color picker tool – алат за избор боје на основу изабраног пиксела
Zoom tool – увећање или смањење приказа слике
Measure tool – мери удаљености и углове
Move tool – помера слојеве, изабране области и друге објекте
Alignment tool – поравнава или уређује слојеве и друге објекте
Crop tool – одсеца делове слике
Rotate tool – ротира слојеве, изабране области или путање
Scale tool
– мења димензије слоја, изабране области или путање
Shear tool
– смицање слојева
Perspective tool
– мења перспективу слоја, изабране области или путање
Flip tool
– обрће у огледалу слој, изабрану област или путању, хоризонтално или вертикално
Cage transform
– деформише слику користећи кавез
Text tool
– додаје и мења слојеве који садрже текст
Bucket fill tool
– пуни изабрану област бојом или шаблоном
Blend tool
– пуни изабрану област градијентом боја
Pencil tool
– оловка за цртање
Paintbrush tool
– четкица за цртање
Eraser tool
– гумица за брисање, брише на боју позадине или на прозирност
Airbrush tool –
спреј за цртање
Ink tool
– налив-перо, за лепо писање руком
Clone tool
– селективно копира са слике или узорка, користећи четкицу
Healing tool
– исправља нерегуларности на слици
Perspective clone tool –
врши „клонирање“, након што је на слику примењена промена перспективе
Blur/sharpen tool
– селективно замућује или изоштрава слику користећи четкицу
Smudge tool
– селективно замрља део слике, користећи четкицу
Dodge/burn tool
– селективно посветљује/потамњује користећи четкицу
Foregorund/background color
– избор боје позадине и „првог плана“, мењање тих боја (кликом на стрелицу) и ресетовање боја (кликом на црни и бели квадратић у доњем левом углу)

Опције алата (Tool Options)

Сваки алат из кутије са алатима има одређена подешавања. Она се називају опције алата (Tool options) и налазе се у доњем делу прозора Кутије са алатима. Специфична подешавања опција алата биће објашњена за сваки алат посебно. У дну дијалога налазе се четири дугмета без обзира на то који алат сте одабрали.  Ови дугмићи служе за чување ваших личних поставки за сваки алат. Потребно је да подесите опције и одаберете прво дугме (Save options to…) да бисте их снимили. Уколико је ово прво снимање подешавања за неки алат, треба доделити име том подешавању. Уколико желите да поново снимите подешавања, GIMP ће вас питати да ли желите да их снимите као нова (New Entry) или преко већ постојећег подешавања. Када наредни пут желите да очитате вредности које сте снимили кликнућете најпре на друго дугме (Restore options from…) у дну опција алата, а затим на име под којим сте снимили подешавања. Уколико желите да неко од подешавања обришете кликните на треће дугме (Delete saved options…), а затим на име подешавања. Четврто дугме (Reset to default values) служи за враћање поставки на подразумевање вредности.


Comments