20/25. Пајтон (Python) - цртање 1/6


Цртање

Незаобилазни део сваког PyGame програма је цртање по екрану. PyGame омогућава корисницима да цртају различите облике (дужи, правоугаонике, кругове, елипсе, многоуглове, кружне лукове и слично). Сви они могу бити обојени различитим бојама. Поред тога могуће је на екранима приказивати и слике (учитане из png или jpg датотека), а могуће је исписивати и текст (коришћењем различитих фонтова). Задатак ове главе је да се прво упознамо са основном структуром PyGame програма у којима ћемо вршити цртање, а да се затим упознамо са начином на који се цртају различити облици (некада кажемо да су то различите графичке примитиве).

Програмирање графике помоћу Pygame, приручник за седми разред

Садржај

Синтаксни подсетник за Пајтон
Comments