О предмету Информатика и рачунарство у 7. разреду

Циљ и задаци

Циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и информатичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да се ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном животу.

Задаци наставе информатике и рачунарства су:

 • стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе информатике и рачунарства сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе информатике и рачунарства буду у пуној мери реализовани
 • упознавање основних појмова из информатике и рачунарства;
 •  развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду;
 • подстицање креативног рада са рачунаром;
 • оспособљавање за рад на рачунару.

Оперативни задаци:

Ученици треба да се:
 • оспособе за примену рачунара у области информација и комуникација;
 • упознају са опасностима на Интернету и начинима заштите од њих;
 • упознају са основама програма за снимање и обраду звука;
 • упознају са основама програма за снимање и обраду видео записа;
 • оспособе за израду мултимедијалних презентација;
 • оспособе за писање једноставних програма;
 • упознају са основама програма за цртање и графички дизајн;
 • упознају са образовним софтвером.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ИНТЕРНЕТ (6)

Појам електронске комуникације и препоруке за безбедно понашање на Интернету. Електронска пошта. Појам дискусије и коментара на Интернету, инстант порука, блога, форума, видео-конференције, електронског учења и учења на даљину. Дигитална библиотека.

ОБРАДА ЗВУКА (4)

Формати звучних записа. Конверзија између различитих формата. Снимање и обрада гласа и других звукова. Практичан рад на снимању и обради звука.

ОБРАДА ВИДЕО ЗАПИСА (6)

Снимање видео записа. Обрада видео секвенци. Примена визуелних ефеката. Монтажа видео, звучних, графичких и текстуалних материјала у целину. Самостална израда филма. Формати и конверзија.

ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈА (10)

Појам и структура презентације. Рад са слајдовима. Дизајн и готови шаблони. Рад са текстом, сликама и објектима. Постављање ефеката. Повезивање слајдова унутар презентације. Повезивање са спољним садржајима и веб страницама. Самостална израда презентације. Препоруке за успешну презентацију.

ИЗБОРНИ МОДУЛ (10)

Одабрана поглавља из програмирања или графичког обликовања садржаја.

Програмирање (10)

Низови. Петље и друге контролне структуре. Потпрограми, процедуре и функције.

Цртање и графички дизајн (10)

Рад са алатима за цртање. Рад са бојама и текстурама. Специјални ефекти. Преглед пре штампања. Прилагођавање цртежа за екрански приказ, штампу и објављивање на Интернету. Практичан рад.

Списак уџбеника за ученике:

 • Драгољунб Васић, Драган Маринчић, Миодраг Стојановић: Рачунарство и информатика за седми разред основне школе. Завод за издавање уџбеника Београд. 2009. ISBN 978-86-17-16252-6
 • Драгољунб Васић, Драган Маринчић, Миодраг Стојановић: Рачунарство и информатика – Вежбанка за седми разред основне школе. Завод за издавање уџбеника Београд. 2009. ISBN 978-86-17-16309-7

Додатни наставни садржаји:

Comments