Недавне активности на сајту

16.09.2019. 03:56 Милан Милошевић измењено 03/04. ГИМП
16.09.2019. 03:53 Милан Милошевић измењено 03/04. ГИМП
16.09.2019. 03:43 Милан Милошевић измењено 03/04. ГИМП
16.09.2019. 01:32 Милан Милошевић измењено 02. Врсте и особине дигиталних слика
16.09.2019. 01:28 Милан Милошевић измењено 03/04. ГИМП
16.09.2019. 01:10 Милан Милошевић измењено 09. Видео туторијали
16.09.2019. 01:10 Милан Милошевић је направио/ла 09. Видео туторијали
16.09.2019. 01:09 Милан Милошевић измењено 08. 2D анимација
16.09.2019. 01:09 Милан Милошевић је направио/ла 08. 2D анимација
16.09.2019. 01:09 Милан Милошевић измењено 07. Цртање основних графичких елемената
16.09.2019. 01:08 Милан Милошевић је направио/ла 07. Цртање основних графичких елемената
16.09.2019. 01:08 Милан Милошевић измењено 03/04. ГИМП
16.09.2019. 01:07 Милан Милошевић измењено 06. Векторска графика - Inkscape
16.09.2019. 01:07 Милан Милошевић је направио/ла 06. Векторска графика - Inkscape
16.09.2019. 01:07 Милан Милошевић измењено 05. Растерска графика
16.09.2019. 01:06 Милан Милошевић измењено 5. Растерска графика
16.09.2019. 01:06 Милан Милошевић је направио/ла 5. Растерска графика
15.09.2019. 12:45 Милан Милошевић измењено 3/4. ГИМП
15.09.2019. 12:44 Милан Милошевић измењено 3/4. ГИМП
15.09.2019. 12:38 Милан Милошевић је направио/ла 3/4. ГИМП
08.09.2019. 15:04 Милан Милошевић измењено 02. Врсте и особине дигиталних слика
08.09.2019. 15:03 Милан Милошевић измењено 02. Врсте и особине дигиталних слика
08.09.2019. 15:00 Милан Милошевић измењено 02. Врсте и особине дигиталних слика
08.09.2019. 14:58 Милан Милошевић измењено 02. Врсте и особине дигиталних слика
08.09.2019. 14:54 Милан Милошевић је направио/ла 02. Врсте и особине дигиталних слика

старије | новије